Stillingsopslag

Serina K. H. søger på vegne af MT Højgaard en dygtige arbejdsmiljøekspert, med fokus på kvalitet også, kontakt serina@shirleyparsons.com

Har du lyst til at gå forrest for at præge udviklingen mod et godt arbejdsmiljø? Og kan du motivere vores projektledere og håndværkerne til sikker adfærd på byggepladsen? Så er du måske vores nye kvalitets- og arbejdsmiljøleder.

I MT Højgaard Danmark står kvalitet og arbejdsmiljø øverst på dagsordenen. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for vores medarbejdere, ligesom vi har fokus på at sikre og dokumentere kvaliteten af vores projekter.

Opgaver og ansvarsområder
Du bliver en af vore Kvalitets- og arbejdsmiljøeksperter og din faste arbejdsplads bliver i udgangspunktet på vores kontor i Risskov, men det forventes at du deltager i møder og byggepladsbesøg i hele Danmark.

Afdelingen
Arbejdsmiljø og Kvalitet understøtter produktionen indenfor arbejdsmiljø, kvalitet og
ledelsessystem. Vi mener, det er vigtigt, at vi arbejder systematisk med at forbedre kvaliteten og
sikkerheden på vores byggepladser. Det betyder, at kvalitet og arbejdsmiljø skal indtænkes i
projektet allerede i planlægningsfasen med opfølgning i hele udførelsesfasen og opsamling
herefter.
Du får ansvar for, i samarbejde med resten af teamet, at planlægge og koordinere kvalitets- og
arbejdsmiljøindsatsen, med reference til Arbejdsmiljø- og kvalitetschef.

Dine primære arbejdsopgaver
 Planlægge, gennemføre og afrapportere byggepladsbesøg og intern audit
 Supportere ledere og medarbejdere ift. arbejdsmiljø og kvalitet
 Holde dig ajour med ny lovgivning og ny viden indenfor kvalitet og arbejdsmiljø og omsætte dette til relevante tiltag.
 Udarbejde undervisningsmateriale (e-learning og tilstedeværelses undervisning)
 Gennemføre undervisning af medarbejdere og ledere
 Deltage i undersøgelse af hændelser (Ulykker, AT-reaktioner mv.)
 Planlægge og gennemføre tværgående tiltag på arbejdsmiljø- og kvalitets-området.
 Bidrage til ajourføring af Ledelsessystem
 Deltage i udvikling og implementering af værktøjer, templates og paradigmer til brug i arbejdsmiljø- og kvalitetsarbejde.
 Udarbejde materiale til ”sikkerhedstimeouts”.
 Samarbejde med dine kolleger i afdelingen.
 Sidemandsoplære kolleger i organisationen, der skal varetage det konkrete arbejdsmiljø-
og/eller kvalitetsarbejde
 Deltage i afdelings- og statusmøder
Herudover er det en forudsætning, at du bidrager til den generelle holdningsbearbejdning på byggepladserne med henblik på at øge forståelsen for vigtigheden af kvalitets-, og arbejdsmiljøforhold i MT Højgaard Danmark.

Om dig
Du er formodentlig uddannet ingeniør eller bygningskonstruktør og har nogle års viden og erfaring med tilsvarende arbejde gerne fra bygge- og anlægsbranchen, der giver dig ballast og gennemslagskraft.

Du er Lead Auditor på kvalitet og arbejdsmiljø og brænder for sikkerhed og kvalitet i eget og andres arbejde og er en stærk formidler, som ikke er bange for at gå i dialog og gennem samarbejde sikre gode brugbare løsninger.
Du har en særlig interesse i den forebyggende indsats og dine værdier matcher vores, som er
Samarbejde, Respekt og Professionalisme.

Du holder dig naturligt ajour med gældende og kommende lovgivning, opsøger nyt om gældende lovkrav og motiveres af at dele din viden.

Vi tilbyder
I MT Højgaard Danmark vil du blive en del af en organisation med et højt fagligt kompetenceniveau, og dine kolleger er både ambitiøse og samarbejdsorienterede. Derudover er der rig mulighed for at blive videreuddannet, udvikle dig fagligt og stige i graderne, og du får en lønpakke, der afspejler de forventninger, vi stiller.

Ansøgning
Vil du vide mere, så kontakt vores rekrutteringspartner Kurt Larsen på telefon 5364 6408 eller connect med Serina Klejstrup Hedegaard, eller mail : serina@shirleyparsons.com 

Ansøgningsfristen er den 31/10, men vi inviterer til samtale løbende.

MT Højgaard Danmark er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Vi skaber de rum, vi lever,
arbejder og bevæger os i, og det har vi gjort i mere end 100 år. Vi insisterer på samarbejde, som bygger på
dialog, nysgerrighed, mod og entusiasme.